Artist Statement

ARTIST STATEMENT

My subject matter is nature, whether it is a natural landscape or my inner landscape. I use traditional materials, brush and palette knives to capture movement and life – making the brush dance and the palette sing.

Everything is captured in the spontaneous dance and movement of the brush as it meets canvas.

My goal is to inspire those who see my work to look more carefully at the world around them, to discover beauty in unusual places.

ARTIST STATEMENT

Jeg arbejder oftest med naturen og det kan både være et naturlandskab eller mit indre landskab. Jeg arbejder med traditionelle materialer og bruger både pensel og spartel til at fange bevægelse og liv. Når jeg er godt igang, er det som om, min pensel danser og min farvepaletter synger.

Jeg arbejder spontant og energisk, abstrakt og impressionistisk. Både pensel og spartel bevæger sig i en spontan dans i mødet med lærredet.

Mit mål er at inspirere dem, der ser mit arbejde, til også at se mere omhyggeligt på verden omkring os for at opdage skønheden og de mange flotte steder i vores natur.

Billedkunstner Marianne Helstrup

Til Toppen