Presse

Af Carmen Line Hust, Kunstanmelder

En kunstner i dialog med naturen

Den danske/århusianske billedkunstner Marianne Helstrup (f. 1961), stiller i sin kunst skarpt på det bæredygtige, både når der tales om relationen vi som forbrugere har til miljøet og naturen, men også relationen vi har til os selv.

                      Helstrup føler sig som et menneske delt i to. Dette afspejles i hendes værker, der ofte har en horisontlignende streg eller et farvefelt, der deler billedet i to. Helstrup beskriver hvordan hendes ene side har rødder i ingeniørfaget, hvor hun på Aarhus Universitet underviser og vejleder i bl.a. forretningsudvikling og produktion med fokus på miljøvenlige og genanvendelige materialer. Helstrups anden side beror sig i den kreative verden og afspejler hendes stærke kompetencer indenfor kunst og design. Gennem hendes kunst opfordrer Helstrup, at vi reflekterer over vores relation til vores natur, samt til at minimere forbruget i både dagligdagen og i industrien.

I hendes nye serie arbejder Helstrup i bløde farver, der til trods for skarpe konturer og eksplosive gennembrud afspejler balance og en indre ro. Helstrups værker forener naturen med industrien og miljøet med mindfulnes på en sådan måde, at det fremstår åbenlyst, at de to er uadskillelige. Værket ovenfor Mindful Experience (2020) illustrerer denne åbenbaring, der gør det håndgribeligt for beskueren, at måden hvorpå vi omgås naturen afspejler måden hvorpå vi omgås os selv. Derfor arbejder Marianne Helstrup fortsat på at udvikle forbindelsen mellem disse to relationer, under mantraet Take care of our nature – There’s no planet B.

Værkerne kan opleves på Galleri Sønderborg fra den 31. august 2020 til og med den 31. oktober. Marianne Helstrup vil være til stede under ferniseringen den 5. september 2020.

.

Marianne Helstrup er dansk billedkunstner, bosiddende i – Smilets By – Aarhus, hvor hun arbejder i sit atelier i byens centrum.

Helstrup, der er uddannet ingeniør, bruger sit kunstneriske virke, som kontrast og har gennem de sidste 15 år undervist i billedkunst på forskellige fagskoler, højskoler samt kurser i eget regi. Sidenhen er Helstrup uddannet på Aarhus Kunstakademi med formålet at undersøge og udbedre hendes kunstneriske kompetencer.

Marianne Helstrup der til dagligt underviser i materialer, kvalitet, design og produktudvikling på Aarhus Universitet, administrerer et tværfagligt domæne mellem entreprenørskab og kunsten, hvor naturen og store vidder danner rammen for hendes inspirationskilde.

Helstrup rejser meget og samler hendes indtryk fra lande som Marokko og Det græske Øhav, men forankrer sig ligeledes lokalt i og omkring Aarhus’ kyst og smukke skove. Inspirationen danner fundamentet for Helstrups ekspressionistiske frisind på lærredet og understøtter således kunstnernes trang til at arbejde frit og frasige sig enhver form for skitser eller forudbestemte motiver.

MARIANNE HELSTRUP, Atelier, (kan besøges efter aftale)
Fredensgade 26, Aarhus C
+45 40132506

Til Toppen